booked.net
LËNDË TË APROVUARA

200

 • 39 PRISHTINË
 • 18 VITI
 • 17 GJILAN
 • 15 GJAKOVË
 • 14 RAHOVEC
 • 12 FUSHË KOSOVË
 • 10 GLLOGOC
 • 10 FERIZAJ
 • 8 PEJË
 • 8 PODUJEVË
 • 6 MITROVICË
 • 6 GRAÇANICË
 • 5 VUSHTRRI
 • 5 ISTOG
 • 5 KAÇANIK
 • 5 PRIZREN
 • 4 DEÇAN
 • 3 DRAGASH
 • 3 NOVOBËRDË
 • 3 SHTIME
 • 2 OBILIQ
 • 1 KLINË
 • 1 MALISHEVË
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 07-05-2021
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

466

 • 75 PRISHTINË
 • 66 FERIZAJ
 • 57 PRIZREN
 • 45 PEJË
 • 32 GJILAN
 • 21 LIPJAN
 • 16 KAÇANIK
 • 14 GJAKOVË
 • 14 SKËNDERAJ
 • 12 ISTOG
 • 12 PODUJEVË
 • 11 DEÇAN
 • 11 KLINË
 • 9 NOVOBËRDË
 • 7 GLLOGOC
 • 7 KAMENICË
 • 7 MITROVICË
 • 7 RAHOVEC
 • 7 SUHAREKË
 • 7 SHTIME
 • 6 VITI
 • 6 DRAGASH
 • 6 FUSHË KOSOVË
 • 4 RANILLUG
 • 2 VUSHTRRI
 • 2 SHTËRPCE
 • 1 OBILIQ
 • 1 KLLOKOT
 • 1 PARTESHË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 07-05-2021
SHITBLERJET E APROVUARA

20

 • 10 VITI
 • 3 GJAKOVË
 • 2 PRISHTINË
 • 1 GLLOGOC
 • 1 DRAGASH
 • 1 KAÇANIK
 • 1 MITROVICË
 • 1 FERIZAJ
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GJILAN
 • 0 DEÇAN
 • 0 ISTOG
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PEJË
 • 0 PODUJEVË
 • 0 PRIZREN
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 07-05-2021
HIPOTEKA TË APROVUARA

18

 • 7 FUSHË KOSOVË
 • 4 VUSHTRRI
 • 2 PRISHTINË
 • 2 GRAÇANICË
 • 1 GJILAN
 • 1 PODUJEVË
 • 1 PRIZREN
 • 0 VITI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PEJË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 FERIZAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 07-05-2021
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,165,286


Të dhënat deri më: 07-05-2021
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

23,232


Të dhënat deri më: 07-05-2021
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

84,549


Të dhënat deri më: 07-05-2021
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

562,868

MESHKUJ: 451,094 (80,14 %), FEMRA: 10,557 (17,98 %)
PERSONA JURIDIK: (1,88 %)

Të dhënat deri më: 07-05-2021
|