booked.net
LËNDË TË APROVUARA

319

 • 58 FUSHË KOSOVË
 • 51 PRISHTINË
 • 32 PRIZREN
 • 28 FERIZAJ
 • 20 GJILAN
 • 18 GJAKOVË
 • 12 KLINË
 • 10 SUHAREKË
 • 9 NOVOBËRDË
 • 9 GRAÇANICË
 • 7 VITI
 • 7 DRAGASH
 • 7 ISTOG
 • 7 SHTËRPCE
 • 6 SKËNDERAJ
 • 5 VUSHTRRI
 • 5 PODUJEVË
 • 4 DEÇAN
 • 4 KAÇANIK
 • 4 RAHOVEC
 • 4 SHTIME
 • 3 MALISHEVË
 • 2 KAMENICË
 • 2 PEJË
 • 1 GLLOGOC
 • 1 LIPJAN
 • 1 ZUBIN POTOK
 • 1 ZVEÇAN
 • 1 PARTESHË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 OBILIQ
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 17-09-2021
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

1294

 • 123 PODUJEVË
 • 100 LIPJAN
 • 100 FERIZAJ
 • 90 GJILAN
 • 88 PRIZREN
 • 85 PRISHTINË
 • 63 DEÇAN
 • 63 GRAÇANICË
 • 61 SKËNDERAJ
 • 50 RAHOVEC
 • 49 PEJË
 • 46 KAMENICË
 • 41 MAMUSHË
 • 35 GLLOGOC
 • 32 VITI
 • 29 OBILIQ
 • 28 SHTIME
 • 27 ISTOG
 • 24 KAÇANIK
 • 24 KLINË
 • 18 MITROVICË
 • 17 SUHAREKË
 • 16 PARTESHË
 • 15 GJAKOVË
 • 11 FUSHË KOSOVË
 • 11 JUNIK
 • 9 KLLOKOT
 • 7 VUSHTRRI
 • 7 DRAGASH
 • 6 HANI I ELEZIT
 • 5 NOVOBËRDË
 • 5 SHTËRPCE
 • 4 MALISHEVË
 • 3 LEPOSAVIQ
 • 2 RANILLUG
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 17-09-2021
SHITBLERJET E APROVUARA

99

 • 35 FUSHË KOSOVË
 • 12 FERIZAJ
 • 11 PRIZREN
 • 11 PRISHTINË
 • 6 GJAKOVË
 • 4 KLINË
 • 3 GJILAN
 • 2 VITI
 • 2 VUSHTRRI
 • 2 DRAGASH
 • 2 ISTOG
 • 2 SKËNDERAJ
 • 2 NOVOBËRDË
 • 2 SHTËRPCE
 • 2 GRAÇANICË
 • 1 PARTESHË
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DEÇAN
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PEJË
 • 0 PODUJEVË
 • 0 SUHAREKË
 • 0 MALISHEVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 17-09-2021
HIPOTEKA TË APROVUARA

18

 • 17 FUSHË KOSOVË
 • 1 PRIZREN
 • 0 VITI
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 GJILAN
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PEJË
 • 0 PODUJEVË
 • 0 PRISHTINË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 FERIZAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 17-09-2021
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,173,291


Të dhënat deri më: 17-09-2021
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

24,241


Të dhënat deri më: 17-09-2021
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

90,321


Të dhënat deri më: 17-09-2021
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

568,539

MESHKUJ: 454,350 (79,92 %), FEMRA: 10,673 (18,21 %)
PERSONA JURIDIK: (1,88 %)

Të dhënat deri më: 17-09-2021
|