LËNDË TË APROVUARA

455

 • 50 PRISHTINË
 • 35 PRIZREN
 • 33 PEJË
 • 33 FERIZAJ
 • 32 FUSHË KOSOVË
 • 22 KAÇANIK
 • 21 VUSHTRRI
 • 21 GJILAN
 • 21 LIPJAN
 • 17 KAMENICË
 • 16 GJAKOVË
 • 16 ISTOG
 • 13 KLINË
 • 13 NOVOBËRDË
 • 13 GRAÇANICË
 • 12 OBILIQ
 • 11 RAHOVEC
 • 11 SKËNDERAJ
 • 9 VITI
 • 7 DRAGASH
 • 7 SHTIME
 • 6 MALISHEVË
 • 5 MITROVICË
 • 5 SUHAREKË
 • 5 JUNIK
 • 4 KLLOKOT
 • 3 GLLOGOC
 • 3 DEÇAN
 • 3 SHTËRPCE
 • 3 RANILLUG
 • 2 PODUJEVË
 • 1 MAMUSHË
 • 1 PARTESHË
 • 1 HANI I ELEZIT
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 29-11-2023
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

505

 • 77 PRISHTINË
 • 41 GJILAN
 • 38 PRIZREN
 • 34 PEJË
 • 29 ISTOG
 • 24 FERIZAJ
 • 20 MITROVICË
 • 18 NOVOBËRDË
 • 17 VUSHTRRI
 • 17 LEPOSAVIQ
 • 16 GJAKOVË
 • 15 KAÇANIK
 • 15 SUHAREKË
 • 15 GRAÇANICË
 • 14 DEÇAN
 • 14 LIPJAN
 • 14 MITROVICË VERIORE
 • 11 SKËNDERAJ
 • 9 PODUJEVË
 • 9 FUSHË KOSOVË
 • 6 DRAGASH
 • 6 OBILIQ
 • 6 SHTIME
 • 5 KLINË
 • 5 RAHOVEC
 • 5 RANILLUG
 • 4 VITI
 • 4 GLLOGOC
 • 3 SHTËRPCE
 • 3 JUNIK
 • 3 HANI I ELEZIT
 • 2 KAMENICË
 • 2 ZUBIN POTOK
 • 2 PARTESHË
 • 1 MALISHEVË
 • 1 MAMUSHË
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 KLLOKOT

Të dhënat janë për datën: 29-11-2023
SHITBLERJET E APROVUARA

130

 • 16 FUSHË KOSOVË
 • 12 PRISHTINË
 • 10 PRIZREN
 • 9 KAMENICË
 • 9 NOVOBËRDË
 • 7 GJILAN
 • 7 KAÇANIK
 • 7 PEJË
 • 7 FERIZAJ
 • 6 KLINË
 • 6 LIPJAN
 • 4 SKËNDERAJ
 • 4 GRAÇANICË
 • 3 RAHOVEC
 • 3 OBILIQ
 • 3 SHTIME
 • 3 KLLOKOT
 • 2 VUSHTRRI
 • 2 DRAGASH
 • 2 GJAKOVË
 • 2 MALISHEVË
 • 2 JUNIK
 • 1 GLLOGOC
 • 1 ISTOG
 • 1 MAMUSHË
 • 1 RANILLUG
 • 0 VITI
 • 0 DEÇAN
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 PODUJEVË
 • 0 SUHAREKË
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 29-11-2023
HIPOTEKA TË APROVUARA

24

 • 10 PRISHTINË
 • 4 PEJË
 • 4 FUSHË KOSOVË
 • 2 FERIZAJ
 • 1 MITROVICË
 • 1 PRIZREN
 • 1 MALISHEVË
 • 1 OBILIQ
 • 0 VITI
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 GJILAN
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PODUJEVË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 29-11-2023
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,230,648


Të dhënat deri më: 29-11-2023
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

31,771


Të dhënat deri më: 29-11-2023
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

130,064


Të dhënat deri më: 29-11-2023
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

607,566

MESHKUJ: 475,951 (78,34%), FEMRA: 119,423 (19,66%)
PERSONA JURIDIK: 12,192 (2,01%)

Të dhënat deri më: 29-11-2023
|