LËNDË TË APROVUARA

520

 • 76 FERIZAJ
 • 63 PRISHTINË
 • 40 LIPJAN
 • 38 PRIZREN
 • 37 PEJË
 • 31 GJAKOVË
 • 27 SUHAREKË
 • 25 GJILAN
 • 20 NOVOBËRDË
 • 19 ISTOG
 • 18 PODUJEVË
 • 16 KLINË
 • 13 RAHOVEC
 • 11 GLLOGOC
 • 11 GRAÇANICË
 • 10 SHTIME
 • 9 SKËNDERAJ
 • 8 VUSHTRRI
 • 8 FUSHË KOSOVË
 • 6 MITROVICË
 • 6 OBILIQ
 • 5 VITI
 • 4 DRAGASH
 • 4 KAMENICË
 • 4 SHTËRPCE
 • 3 ZVEÇAN
 • 3 HANI I ELEZIT
 • 2 KAÇANIK
 • 1 DEÇAN
 • 1 MALISHEVË
 • 1 RANILLUG
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 29-03-2023
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

541

 • 59 PRISHTINË
 • 47 PEJË
 • 42 GJILAN
 • 28 PODUJEVË
 • 28 PRIZREN
 • 26 ISTOG
 • 26 GRAÇANICË
 • 24 LIPJAN
 • 24 FERIZAJ
 • 17 SUHAREKË
 • 17 NOVOBËRDË
 • 15 GJAKOVË
 • 15 KAMENICË
 • 14 GLLOGOC
 • 14 KAÇANIK
 • 13 RAHOVEC
 • 13 SHTËRPCE
 • 12 DEÇAN
 • 12 SHTIME
 • 11 MITROVICË
 • 11 ZUBIN POTOK
 • 8 KLINË
 • 8 SKËNDERAJ
 • 8 FUSHË KOSOVË
 • 8 RANILLUG
 • 8 PARTESHË
 • 7 VUSHTRRI
 • 7 MALISHEVË
 • 5 DRAGASH
 • 4 VITI
 • 4 OBILIQ
 • 2 JUNIK
 • 2 KLLOKOT
 • 1 LEPOSAVIQ
 • 1 HANI I ELEZIT
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 MAMUSHË
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 29-03-2023
SHITBLERJET E APROVUARA

141

 • 25 FERIZAJ
 • 20 PRISHTINË
 • 15 NOVOBËRDË
 • 14 SUHAREKË
 • 13 PRIZREN
 • 9 PEJË
 • 8 GJILAN
 • 7 LIPJAN
 • 4 GLLOGOC
 • 4 GJAKOVË
 • 4 RAHOVEC
 • 4 PODUJEVË
 • 4 GRAÇANICË
 • 2 ISTOG
 • 2 SKËNDERAJ
 • 2 SHTIME
 • 1 VITI
 • 1 VUSHTRRI
 • 1 MITROVICË
 • 1 HANI I ELEZIT
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 29-03-2023
HIPOTEKA TË APROVUARA

30

 • 6 GJAKOVË
 • 5 PRISHTINË
 • 4 PRIZREN
 • 3 VUSHTRRI
 • 2 VITI
 • 2 ISTOG
 • 2 FERIZAJ
 • 1 GJILAN
 • 1 DEÇAN
 • 1 LIPJAN
 • 1 PEJË
 • 1 NOVOBËRDË
 • 1 FUSHË KOSOVË
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DRAGASH
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PODUJEVË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 MALISHEVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 29-03-2023
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,211,495


Të dhënat deri më: 29-03-2023
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

29,451


Të dhënat deri më: 29-03-2023
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

117,373


Të dhënat deri më: 29-03-2023
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

596,162

MESHKUJ: 470,125 (78,86 %), FEMRA: 114,517 (19,21 %)
PERSONA JURIDIK: 11,520 (1,93 %)

Të dhënat deri më: 29-03-2023
|