booked.net
LËNDË TË APROVUARA

239

 • 28 PRISHTINË
 • 24 FERIZAJ
 • 24 GRAÇANICË
 • 19 VUSHTRRI
 • 14 PEJË
 • 13 GJAKOVË
 • 10 SKËNDERAJ
 • 9 GJILAN
 • 9 NOVOBËRDË
 • 8 VITI
 • 8 KAÇANIK
 • 8 MITROVICË
 • 8 PRIZREN
 • 7 KLINË
 • 7 PODUJEVË
 • 6 LIPJAN
 • 6 MALISHEVË
 • 6 SHTËRPCE
 • 4 RAHOVEC
 • 4 SHTIME
 • 4 PARTESHË
 • 3 DEÇAN
 • 3 ISTOG
 • 2 GLLOGOC
 • 2 HANI I ELEZIT
 • 1 DRAGASH
 • 1 FUSHË KOSOVË
 • 1 OBILIQ
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 05-03-2021
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

479

 • 63 PRISHTINË
 • 48 FERIZAJ
 • 46 GJILAN
 • 39 PODUJEVË
 • 37 KAÇANIK
 • 30 PEJË
 • 27 LIPJAN
 • 26 KAMENICË
 • 26 PRIZREN
 • 16 ISTOG
 • 15 MITROVICË
 • 12 SHTIME
 • 11 FUSHË KOSOVË
 • 8 GJAKOVË
 • 8 SUHAREKË
 • 7 VUSHTRRI
 • 7 KLINË
 • 6 GLLOGOC
 • 6 HANI I ELEZIT
 • 5 VITI
 • 5 RAHOVEC
 • 5 NOVOBËRDË
 • 5 OBILIQ
 • 4 DEÇAN
 • 4 SKËNDERAJ
 • 3 RANILLUG
 • 2 MALISHEVË
 • 2 SHTËRPCE
 • 2 JUNIK
 • 2 MAMUSHË
 • 2 PARTESHË
 • 0 DRAGASH
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 KLLOKOT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 05-03-2021
SHITBLERJET E APROVUARA

57

 • 11 PRISHTINË
 • 11 FERIZAJ
 • 11 GRAÇANICË
 • 5 PEJË
 • 4 GJAKOVË
 • 3 KAÇANIK
 • 2 SKËNDERAJ
 • 2 SHTIME
 • 1 VITI
 • 1 VUSHTRRI
 • 1 ISTOG
 • 1 KLINË
 • 1 PODUJEVË
 • 1 NOVOBËRDË
 • 1 SHTËRPCE
 • 1 PARTESHË
 • 0 GLLOGOC
 • 0 GJILAN
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PRIZREN
 • 0 SUHAREKË
 • 0 MALISHEVË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 05-03-2021
HIPOTEKA TË APROVUARA

5

 • 1 GJILAN
 • 1 ISTOG
 • 1 LIPJAN
 • 1 PEJË
 • 1 PRIZREN
 • 0 VITI
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PODUJEVË
 • 0 PRISHTINË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 FERIZAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 05-03-2021
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,161,945


Të dhënat deri më: 05-03-2021
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

22,618


Të dhënat deri më: 05-03-2021
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

82,731


Të dhënat deri më: 05-03-2021
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

560,598

MESHKUJ: 449,791 (80,23 %), FEMRA: 10,502 (17,89 %)
PERSONA JURIDIK: (1,87 %)

Të dhënat deri më: 05-03-2021
|