LËNDË TË APROVUARA

334

 • 80 PRISHTINË
 • 32 GJILAN
 • 32 PRIZREN
 • 26 FERIZAJ
 • 17 GJAKOVË
 • 17 MITROVICË
 • 16 SUHAREKË
 • 16 NOVOBËRDË
 • 10 ISTOG
 • 10 LIPJAN
 • 10 SKËNDERAJ
 • 9 VUSHTRRI
 • 9 PODUJEVË
 • 7 DRAGASH
 • 7 SHTIME
 • 7 GRAÇANICË
 • 5 VITI
 • 4 DEÇAN
 • 4 PEJË
 • 3 GLLOGOC
 • 3 FUSHË KOSOVË
 • 3 SHTËRPCE
 • 2 KAÇANIK
 • 1 KLINË
 • 1 RAHOVEC
 • 1 MALISHEVË
 • 1 RANILLUG
 • 1 PARTESHË
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 OBILIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 KLLOKOT
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 15-04-2024
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

696

 • 140 FERIZAJ
 • 63 PRISHTINË
 • 55 PEJË
 • 48 GJILAN
 • 45 PRIZREN
 • 28 ISTOG
 • 25 LIPJAN
 • 22 PODUJEVË
 • 20 VUSHTRRI
 • 20 SUHAREKË
 • 20 GRAÇANICË
 • 18 KAMENICË
 • 18 RAHOVEC
 • 17 KAÇANIK
 • 17 FUSHË KOSOVË
 • 13 GJAKOVË
 • 13 KLINË
 • 13 NOVOBËRDË
 • 12 MITROVICË
 • 9 DRAGASH
 • 9 SHTIME
 • 8 GLLOGOC
 • 8 SKËNDERAJ
 • 7 DEÇAN
 • 7 OBILIQ
 • 6 SHTËRPCE
 • 6 RANILLUG
 • 5 VITI
 • 5 LEPOSAVIQ
 • 5 MITROVICË VERIORE
 • 4 PARTESHË
 • 3 MALISHEVË
 • 3 HANI I ELEZIT
 • 2 MAMUSHË
 • 1 ZUBIN POTOK
 • 1 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 KLLOKOT

Të dhënat janë për datën: 15-04-2024
SHITBLERJET E APROVUARA

94

 • 49 PRISHTINË
 • 12 PRIZREN
 • 8 GJILAN
 • 7 FERIZAJ
 • 7 NOVOBËRDË
 • 3 GJAKOVË
 • 3 SKËNDERAJ
 • 2 LIPJAN
 • 1 ISTOG
 • 1 MITROVICË
 • 1 FUSHË KOSOVË
 • 0 VITI
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PEJË
 • 0 PODUJEVË
 • 0 SUHAREKË
 • 0 MALISHEVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 15-04-2024
HIPOTEKA TË APROVUARA

9

 • 4 FERIZAJ
 • 2 PODUJEVË
 • 1 VITI
 • 1 VUSHTRRI
 • 1 ISTOG
 • 0 GLLOGOC
 • 0 GJILAN
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PEJË
 • 0 PRIZREN
 • 0 PRISHTINË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 15-04-2024
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,240,601


Të dhënat deri më: 15-04-2024
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

32,726


Të dhënat deri më: 15-04-2024
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

136,183


Të dhënat deri më: 15-04-2024
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

614,673

MESHKUJ: 480,409 (78,16%), FEMRA: 121,981 (19,84%)
PERSONA JURIDIK: 12,283 (2,00%)

Të dhënat deri më: 15-04-2024
|