LËNDË TË APROVUARA

404

 • 48 FERIZAJ
 • 36 SUHAREKË
 • 34 PRISHTINË
 • 29 GRAÇANICË
 • 27 PRIZREN
 • 24 PEJË
 • 21 ISTOG
 • 20 MITROVICË
 • 19 KAÇANIK
 • 17 LIPJAN
 • 14 GJILAN
 • 14 FUSHË KOSOVË
 • 12 PODUJEVË
 • 12 SHTIME
 • 11 DRAGASH
 • 10 GJAKOVË
 • 8 VITI
 • 8 VUSHTRRI
 • 8 KLLOKOT
 • 5 NOVOBËRDË
 • 4 KLINË
 • 4 RAHOVEC
 • 4 SKËNDERAJ
 • 3 DEÇAN
 • 3 OBILIQ
 • 3 PARTESHË
 • 3 HANI I ELEZIT
 • 1 MALISHEVË
 • 1 SHTËRPCE
 • 1 JUNIK
 • 0 GLLOGOC
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 29-05-2024
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

498

 • 108 FERIZAJ
 • 72 PRISHTINË
 • 50 PEJË
 • 33 PRIZREN
 • 29 GJILAN
 • 19 ISTOG
 • 18 MITROVICË
 • 15 VUSHTRRI
 • 14 LIPJAN
 • 14 SUHAREKË
 • 13 GRAÇANICË
 • 10 GJAKOVË
 • 10 KLINË
 • 9 KAMENICË
 • 8 PODUJEVË
 • 8 SKËNDERAJ
 • 8 FUSHË KOSOVË
 • 7 GLLOGOC
 • 7 DEÇAN
 • 5 MALISHEVË
 • 5 SHTIME
 • 4 DRAGASH
 • 4 KAÇANIK
 • 4 RAHOVEC
 • 4 OBILIQ
 • 4 SHTËRPCE
 • 3 NOVOBËRDË
 • 2 VITI
 • 2 ZUBIN POTOK
 • 2 ZVEÇAN
 • 2 JUNIK
 • 2 RANILLUG
 • 1 PARTESHË
 • 1 HANI I ELEZIT
 • 1 MITROVICË VERIORE
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 MAMUSHË
 • 0 KLLOKOT

Të dhënat janë për datën: 29-05-2024
SHITBLERJET E APROVUARA

78

 • 14 FERIZAJ
 • 9 PRISHTINË
 • 7 ISTOG
 • 7 GRAÇANICË
 • 6 MITROVICË
 • 6 LIPJAN
 • 5 DRAGASH
 • 5 PEJË
 • 4 KLLOKOT
 • 3 GJAKOVË
 • 3 PRIZREN
 • 2 RAHOVEC
 • 2 SUHAREKË
 • 1 PODUJEVË
 • 1 FUSHË KOSOVË
 • 1 SHTIME
 • 1 PARTESHË
 • 1 HANI I ELEZIT
 • 0 VITI
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 GJILAN
 • 0 DEÇAN
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 29-05-2024
HIPOTEKA TË APROVUARA

18

 • 5 PRIZREN
 • 4 GRAÇANICË
 • 3 PRISHTINË
 • 2 SUHAREKË
 • 1 VITI
 • 1 GJILAN
 • 1 PEJË
 • 1 FUSHË KOSOVË
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PODUJEVË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 FERIZAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 29-05-2024
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,244,242


Të dhënat deri më: 29-05-2024
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

33,113


Të dhënat deri më: 29-05-2024
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

138,303


Të dhënat deri më: 29-05-2024
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

616,599

MESHKUJ: 481,582 (78,10%), FEMRA: 122,752 (19,91%)
PERSONA JURIDIK: 12,265 (1,99%)

Të dhënat deri më: 29-05-2024
|