booked.net
LËNDË TË APROVUARA

340

 • 34 Prishtinë
 • 26 Ferizaj
 • 25 Pejë
 • 24 Vushtrri
 • 22 Viti
 • 21 Gjakovë
 • 18 Gjilan
 • 17 Fushë Kosovë
 • 16 Prizren
 • 15 Suharekë
 • 14 Lipjan
 • 11 Podujevë
 • 11 Skënderaj
 • 11 Novobërdë
 • 10 Klinë
 • 9 Istog
 • 9 Kaçanik
 • 9 Mitrovicë
 • 8 Graçanicë
 • 7 Rahovec
 • 7 Malishevë
 • 6 Dragash
 • 2 Gllogoc
 • 2 Shtime
 • 2 Ranillug
 • 1 Deçan
 • 1 Obiliq
 • 1 Junik
 • 1 Kllokot
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 28-02-2020
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

431

 • 62 Prishtinë
 • 52 Lipjan
 • 39 Pejë
 • 32 Ferizaj
 • 30 Gjilan
 • 29 Kaçanik
 • 23 Rahovec
 • 18 Podujevë
 • 11 Fushë Kosovë
 • 10 Gjakovë
 • 10 Istog
 • 9 Vushtrri
 • 9 Kamenicë
 • 9 Prizren
 • 9 Skënderaj
 • 7 Deçan
 • 7 Mitrovicë
 • 7 Shtime
 • 6 Viti
 • 6 Gllogoc
 • 6 Klinë
 • 6 Suharekë
 • 6 Novobërdë
 • 5 Dragash
 • 4 Malishevë
 • 4 Shtërpce
 • 4 Junik
 • 4 Ranillug
 • 3 Obiliq
 • 2 Graçanicë
 • 2 Parteshë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë
 • 0 Kllokot
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 28-02-2020
SHITBLERJET E APROVUARA

76

 • 13 Vushtrri
 • 7 Pejë
 • 7 Novobërdë
 • 6 Malishevë
 • 5 Gjakovë
 • 5 Ferizaj
 • 4 Viti
 • 4 Gjilan
 • 4 Lipjan
 • 4 Skënderaj
 • 3 Prishtinë
 • 2 Dragash
 • 2 Istog
 • 2 Podujevë
 • 2 Prizren
 • 1 Klinë
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Rahovec
 • 1 Suharekë
 • 1 Junik
 • 1 Ranillug
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Kaçanik
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 28-02-2020
HIPOTEKA TË APROVUARA

30

 • 9 Fushë Kosovë
 • 6 Gjakovë
 • 4 Pejë
 • 3 Lipjan
 • 3 Prizren
 • 2 Ferizaj
 • 2 Graçanicë
 • 1 Prishtinë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 28-02-2020
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,145,219


Të dhënat deri më: 28-02-2020
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

20,600


Të dhënat deri më: 28-02-2020
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

72,440


Të dhënat deri më: 28-02-2020
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

551,056

MESHKUJ: 443,736 (80,52 %), FEMRA: 96,444 (17,50 %)
PERSONA JURIDIK: 10,876 (1,97 %)

Të dhënat deri më: 28-02-2020
|