LËNDË TË APROVUARA

371

 • 71 PRISHTINË
 • 60 PRIZREN
 • 29 KAÇANIK
 • 29 PEJË
 • 22 GJILAN
 • 19 VUSHTRRI
 • 14 GJAKOVË
 • 14 PODUJEVË
 • 13 LIPJAN
 • 13 SUHAREKË
 • 10 GLLOGOC
 • 9 SKËNDERAJ
 • 8 DEÇAN
 • 8 ISTOG
 • 8 RAHOVEC
 • 7 MITROVICË
 • 6 KLINË
 • 6 FERIZAJ
 • 5 SHTIME
 • 5 GRAÇANICË
 • 4 SHTËRPCE
 • 3 OBILIQ
 • 2 MAMUSHË
 • 1 MALISHEVË
 • 1 NOVOBËRDË
 • 1 FUSHË KOSOVË
 • 1 ZUBIN POTOK
 • 1 ZVEÇAN
 • 1 JUNIK
 • 0 VITI
 • 0 DRAGASH
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 23-02-2024
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

409

 • 60 PRISHTINË
 • 40 GJILAN
 • 36 PEJË
 • 34 PRIZREN
 • 20 FERIZAJ
 • 20 GRAÇANICË
 • 18 SUHAREKË
 • 17 ISTOG
 • 14 KAMENICË
 • 12 MITROVICË
 • 12 LIPJAN
 • 10 VUSHTRRI
 • 9 NOVOBËRDË
 • 8 KAÇANIK
 • 7 DRAGASH
 • 7 GJAKOVË
 • 7 RAHOVEC
 • 7 SHTËRPCE
 • 7 RANILLUG
 • 7 HANI I ELEZIT
 • 6 MALISHEVË
 • 5 VITI
 • 5 FUSHË KOSOVË
 • 4 DEÇAN
 • 4 KLINË
 • 4 LEPOSAVIQ
 • 4 PODUJEVË
 • 4 SKËNDERAJ
 • 4 SHTIME
 • 3 ZUBIN POTOK
 • 3 MAMUSHË
 • 2 GLLOGOC
 • 2 OBILIQ
 • 2 ZVEÇAN
 • 2 JUNIK
 • 2 PARTESHË
 • 1 KLLOKOT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 23-02-2024
SHITBLERJET E APROVUARA

94

 • 22 PRIZREN
 • 18 PRISHTINË
 • 10 GJILAN
 • 8 KAÇANIK
 • 8 LIPJAN
 • 8 PEJË
 • 4 VUSHTRRI
 • 4 RAHOVEC
 • 2 GLLOGOC
 • 2 FERIZAJ
 • 2 MAMUSHË
 • 2 GRAÇANICË
 • 1 GJAKOVË
 • 1 KLINË
 • 1 SUHAREKË
 • 1 SHTËRPCE
 • 0 VITI
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 ISTOG
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 PODUJEVË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 23-02-2024
HIPOTEKA TË APROVUARA

12

 • 5 PRISHTINË
 • 4 PRIZREN
 • 1 GJILAN
 • 1 PODUJEVË
 • 1 OBILIQ
 • 0 VITI
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PEJË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 FERIZAJ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 23-02-2024
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,236,940


Të dhënat deri më: 23-02-2024
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

32,400


Të dhënat deri më: 23-02-2024
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

133,567


Të dhënat deri më: 23-02-2024
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

612,406

MESHKUJ: 478,893 (78,20%), FEMRA: 121,244 (19,80%)
PERSONA JURIDIK: 12,269 (2,00%)

Të dhënat deri më: 23-02-2024
|