booked.net
LËNDË TË APROVUARA

388

 • 64 PRISHTINË
 • 34 PRIZREN
 • 33 FERIZAJ
 • 26 FUSHË KOSOVË
 • 23 SUHAREKË
 • 21 MITROVICË
 • 19 PODUJEVË
 • 17 VUSHTRRI
 • 17 NOVOBËRDË
 • 16 GJILAN
 • 13 LIPJAN
 • 12 RAHOVEC
 • 11 SKËNDERAJ
 • 10 MALISHEVË
 • 10 OBILIQ
 • 9 GLLOGOC
 • 9 GJAKOVË
 • 8 PEJË
 • 7 SHTIME
 • 5 ISTOG
 • 5 KLINË
 • 5 MITROVICË VERIORE
 • 3 VITI
 • 2 DRAGASH
 • 2 KAMENICË
 • 2 LEPOSAVIQ
 • 2 SHTËRPCE
 • 2 ZVEÇAN
 • 1 KAÇANIK
 • 0 DEÇAN
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT

Të dhënat janë për datën: 19-04-2021
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

532

 • 73 PRISHTINË
 • 57 PRIZREN
 • 54 GJILAN
 • 36 PEJË
 • 28 KLINË
 • 22 GJAKOVË
 • 22 FERIZAJ
 • 20 PODUJEVË
 • 19 FUSHË KOSOVË
 • 18 LIPJAN
 • 15 ISTOG
 • 15 RAHOVEC
 • 13 MITROVICË
 • 11 NOVOBËRDË
 • 10 GLLOGOC
 • 10 SKËNDERAJ
 • 9 SUHAREKË
 • 9 MALISHEVË
 • 9 OBILIQ
 • 8 VITI
 • 8 DEÇAN
 • 8 KAÇANIK
 • 8 SHTËRPCE
 • 8 PARTESHË
 • 7 HANI I ELEZIT
 • 6 VUSHTRRI
 • 6 KAMENICË
 • 5 DRAGASH
 • 5 SHTIME
 • 5 JUNIK
 • 4 RANILLUG
 • 3 KLLOKOT
 • 1 MAMUSHË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 19-04-2021
SHITBLERJET E APROVUARA

109

 • 16 PRISHTINË
 • 13 PRIZREN
 • 13 NOVOBËRDË
 • 8 VUSHTRRI
 • 8 MITROVICË
 • 7 FERIZAJ
 • 6 PODUJEVË
 • 6 FUSHË KOSOVË
 • 5 GJILAN
 • 5 RAHOVEC
 • 5 SKËNDERAJ
 • 4 LIPJAN
 • 4 SUHAREKË
 • 3 KLINË
 • 3 OBILIQ
 • 2 GLLOGOC
 • 1 ISTOG
 • 0 VITI
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 PEJË
 • 0 MALISHEVË
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 19-04-2021
HIPOTEKA TË APROVUARA

22

 • 10 FUSHË KOSOVË
 • 5 MALISHEVË
 • 2 PODUJEVË
 • 1 KLINË
 • 1 LIPJAN
 • 1 PEJË
 • 1 FERIZAJ
 • 1 SHTIME
 • 0 VITI
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 GJILAN
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PRIZREN
 • 0 PRISHTINË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 19-04-2021
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,164,373


Të dhënat deri më: 19-04-2021
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

23,025


Të dhënat deri më: 19-04-2021
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

84,155


Të dhënat deri më: 19-04-2021
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

562,239

MESHKUJ: 450,754 (80,17 %), FEMRA: 10,533 (17,96 %)
PERSONA JURIDIK: (1,87 %)

Të dhënat deri më: 19-04-2021
|