booked.net
LËNDË TË APROVUARA

347

 • 36 PRIZREN
 • 34 FERIZAJ
 • 29 PEJË
 • 27 PRISHTINË
 • 21 MITROVICË
 • 20 VUSHTRRI
 • 19 FUSHË KOSOVË
 • 16 LIPJAN
 • 16 RAHOVEC
 • 15 GJAKOVË
 • 15 NOVOBËRDË
 • 14 ISTOG
 • 14 PODUJEVË
 • 10 GRAÇANICË
 • 9 KLINË
 • 7 MAMUSHË
 • 6 GJILAN
 • 5 VITI
 • 5 GLLOGOC
 • 5 SKËNDERAJ
 • 4 KAÇANIK
 • 4 MALISHEVË
 • 3 OBILIQ
 • 3 SHTIME
 • 2 DEÇAN
 • 2 DRAGASH
 • 2 JUNIK
 • 2 HANI I ELEZIT
 • 1 KAMENICË
 • 1 ZVEÇAN
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 04-07-2022
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

626

 • 65 PEJË
 • 63 PRISHTINË
 • 44 PRIZREN
 • 41 KAÇANIK
 • 38 GLLOGOC
 • 38 GJILAN
 • 37 FERIZAJ
 • 31 FUSHË KOSOVË
 • 26 ISTOG
 • 24 HANI I ELEZIT
 • 22 PODUJEVË
 • 22 SUHAREKË
 • 19 LIPJAN
 • 16 GRAÇANICË
 • 15 MAMUSHË
 • 13 NOVOBËRDË
 • 12 MITROVICË
 • 11 OBILIQ
 • 10 DEÇAN
 • 9 GJAKOVË
 • 9 SKËNDERAJ
 • 9 MALISHEVË
 • 8 VITI
 • 8 KAMENICË
 • 7 RAHOVEC
 • 6 KLINË
 • 6 SHTËRPCE
 • 5 SHTIME
 • 4 VUSHTRRI
 • 3 DRAGASH
 • 2 RANILLUG
 • 1 JUNIK
 • 1 KLLOKOT
 • 1 PARTESHË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 04-07-2022
SHITBLERJET E APROVUARA

106

 • 15 PRIZREN
 • 14 FUSHË KOSOVË
 • 13 NOVOBËRDË
 • 12 FERIZAJ
 • 9 MITROVICË
 • 8 PRISHTINË
 • 5 KLINË
 • 5 PODUJEVË
 • 4 VUSHTRRI
 • 4 LIPJAN
 • 3 GLLOGOC
 • 3 ISTOG
 • 3 MAMUSHË
 • 2 VITI
 • 2 RAHOVEC
 • 1 GJILAN
 • 1 OBILIQ
 • 1 ZVEÇAN
 • 1 GRAÇANICË
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 GJAKOVË
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 PEJË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 MALISHEVË
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 JUNIK
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 04-07-2022
HIPOTEKA TË APROVUARA

19

 • 6 PEJË
 • 4 FERIZAJ
 • 3 VUSHTRRI
 • 3 GJAKOVË
 • 1 GJILAN
 • 1 KAÇANIK
 • 1 PRISHTINË
 • 0 VITI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 ISTOG
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PODUJEVË
 • 0 PRIZREN
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 MALISHEVË
 • 0 NOVOBËRDË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 04-07-2022
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,193,568


Të dhënat deri më: 04-07-2022
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

26,620


Të dhënat deri më: 04-07-2022
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

104,831


Të dhënat deri më: 04-07-2022
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

582,401

MESHKUJ: 462,195 (79,36 %), FEMRA: 10,971 (18,76 %)
PERSONA JURIDIK: (1,88 %)

Të dhënat deri më: 04-07-2022
|