booked.net
LËNDË TË APROVUARA

221

 • 30 PRISHTINË
 • 18 GJILAN
 • 18 FERIZAJ
 • 16 PEJË
 • 15 PRIZREN
 • 14 PODUJEVË
 • 12 MITROVICË
 • 10 GJAKOVË
 • 9 VUSHTRRI
 • 9 KLINË
 • 7 GLLOGOC
 • 6 GRAÇANICË
 • 5 ISTOG
 • 5 RAHOVEC
 • 5 SKËNDERAJ
 • 5 SUHAREKË
 • 5 SHTIME
 • 4 KAMENICË
 • 4 LIPJAN
 • 4 FUSHË KOSOVË
 • 4 OBILIQ
 • 3 DEÇAN
 • 3 DRAGASH
 • 3 KAÇANIK
 • 3 NOVOBËRDË
 • 2 VITI
 • 2 RANILLUG
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 MALISHEVË
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 08-08-2022
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

925

 • 86 PRISHTINË
 • 81 PRIZREN
 • 77 GJILAN
 • 64 FERIZAJ
 • 62 PEJË
 • 46 ISTOG
 • 46 KAÇANIK
 • 45 PODUJEVË
 • 37 SUHAREKË
 • 34 MITROVICË
 • 33 DEÇAN
 • 29 RAHOVEC
 • 28 GLLOGOC
 • 28 LIPJAN
 • 27 SKËNDERAJ
 • 25 FUSHË KOSOVË
 • 22 OBILIQ
 • 20 VUSHTRRI
 • 19 KLINË
 • 17 SHTIME
 • 14 VITI
 • 14 KAMENICË
 • 11 GJAKOVË
 • 10 DRAGASH
 • 9 NOVOBËRDË
 • 7 SHTËRPCE
 • 6 PARTESHË
 • 5 KLLOKOT
 • 5 HANI I ELEZIT
 • 4 MALISHEVË
 • 4 GRAÇANICË
 • 4 RANILLUG
 • 3 MAMUSHË
 • 2 JUNIK
 • 1 LEPOSAVIQ
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 08-08-2022
SHITBLERJET E APROVUARA

36

 • 12 PRISHTINË
 • 5 GJILAN
 • 3 GJAKOVË
 • 3 MITROVICË
 • 3 PRIZREN
 • 2 VUSHTRRI
 • 2 FERIZAJ
 • 2 GRAÇANICË
 • 1 KLINË
 • 1 PODUJEVË
 • 1 NOVOBËRDË
 • 1 SHTIME
 • 0 VITI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KAMENICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 RAHOVEC
 • 0 PEJË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 MALISHEVË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 08-08-2022
HIPOTEKA TË APROVUARA

20

 • 7 FERIZAJ
 • 5 PRISHTINË
 • 3 GJAKOVË
 • 1 VITI
 • 1 GJILAN
 • 1 RAHOVEC
 • 1 PRIZREN
 • 1 NOVOBËRDË
 • 0 VUSHTRRI
 • 0 GLLOGOC
 • 0 DEÇAN
 • 0 DRAGASH
 • 0 ISTOG
 • 0 KAÇANIK
 • 0 KLINË
 • 0 KAMENICË
 • 0 MITROVICË
 • 0 LEPOSAVIQ
 • 0 LIPJAN
 • 0 PEJË
 • 0 PODUJEVË
 • 0 SKËNDERAJ
 • 0 SUHAREKË
 • 0 MALISHEVË
 • 0 FUSHË KOSOVË
 • 0 OBILIQ
 • 0 SHTËRPCE
 • 0 SHTIME
 • 0 ZUBIN POTOK
 • 0 ZVEÇAN
 • 0 JUNIK
 • 0 MAMUSHË
 • 0 GRAÇANICË
 • 0 RANILLUG
 • 0 KLLOKOT
 • 0 PARTESHË
 • 0 HANI I ELEZIT
 • 0 MITROVICË VERIORE

Të dhënat janë për datën: 08-08-2022
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,195,782


Të dhënat deri më: 08-08-2022
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

26,795


Të dhënat deri më: 08-08-2022
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

106,975


Të dhënat deri më: 08-08-2022
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

583,776

MESHKUJ: 462,905 (79,29 %), FEMRA: 11,009 (18,82 %)
PERSONA JURIDIK: (1,89 %)

Të dhënat deri më: 08-08-2022
|