LËNDË TË APROVUARA

276

 • 52 Prishtinë
 • 30 Ferizaj
 • 24 Gjilan
 • 20 Podujevë
 • 16 Vushtrri
 • 14 Pejë
 • 13 Istog
 • 13 Fushë Kosovë
 • 12 Gjakovë
 • 12 Mitrovicë
 • 10 Graçanicë
 • 9 Prizren
 • 8 Lipjan
 • 7 Suharekë
 • 7 Obiliq
 • 5 Skënderaj
 • 5 Novobërdë
 • 4 Kamenicë
 • 3 Parteshë
 • 2 Dragash
 • 2 Shtime
 • 2 Ranillug
 • 2 Mitrovicë Veriore
 • 1 Deçan
 • 1 Kaçanik
 • 1 Klinë
 • 1 Hani i Elezit
 • 0 Viti
 • 0 Gllogoc
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Malishevë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Kllokot

Të dhënat janë për datën: 21.07.2017
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

635

 • 108 Prishtinë
 • 63 Ferizaj
 • 60 Pejë
 • 42 Gjakovë
 • 30 Gjilan
 • 30 Lipjan
 • 29 Klinë
 • 27 Istog
 • 22 Prizren
 • 22 Viti
 • 18 Podujevë
 • 17 Dragash
 • 16 Fushë Kosovë
 • 16 Suharekë
 • 16 Vushtrri
 • 15 Kaçanik
 • 13 Mitrovicë
 • 13 Rahovec
 • 12 Novobërdë
 • 9 Mamushë
 • 9 Skënderaj
 • 8 Hani i Elezit
 • 6 Deçan
 • 6 Gllogoc
 • 5 Kllokot
 • 5 Obiliq
 • 4 Kamenicë
 • 4 Shtime
 • 3 Malishevë
 • 2 Ranillug
 • 2 Shtërpce
 • 1 Junik
 • 1 Leposaviq
 • 1 Zveçan
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Graçanicë
 • 0 Parteshë
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 21.07.2017
SHITBLERJET E APROVUARA

85

 • 12 Prishtinë
 • 8 Ferizaj
 • 8 Pejë
 • 8 Podujevë
 • 5 Gjilan
 • 5 Graçanicë
 • 5 Vushtrri
 • 4 Mitrovicë
 • 2 Gjakovë
 • 2 Kamenicë
 • 2 Obiliq
 • 1 Istog
 • 1 Kaçanik
 • 1 Prizren
 • 1 Skënderaj
 • 1 Suharekë
 • 0 Viti
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Klinë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 21.07.2017
HIPOTEKA TË APROVUARA

18

 • 9 Prishtinë
 • 7 Gjakovë
 • 2 Gjilan
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Pejë
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Ferizaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 21.07.2017

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,105,341

Të dhënat janë deri më datë: 21.07.2017
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,370

Të dhënat janë deri më datë: 21.07.2017
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

48,516

Të dhënat janë deri më datë: 21.07.2017
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

515,662

MESHKUJ: 75.8% FEMRA: 15.2% TË PANJOHUR: 9% Të dhënat janë deri më datë: 21.07.2017

Lëndë të aprovuara më datë: 21.07.2017

52
Prishtinë
52
30
Ferizaj
30
24
Gjilan
24
20
Podujevë
20
16
Vushtrri
16
14
Pejë
14
13
Istog
13
13
Fushë Kosovë
13
12
Gjakovë
12
12
Mitrovicë
12
10
Graçanicë
10
9
Prizren
9
8
Lipjan
8
7
Obiliq
7
7
Suharekë
7
5
Skënderaj
5
5
Novobërdë
5
4
Kamenicë
4
3
Parteshë
3
2
Mitrovicë Veriore
2
2
Dragash
2
2
Ranillug
2
2
Shtime
2
1
Deçan
1
1
Hani i Elezit
1