LËNDË TË APROVUARA

224

 • 46 Ferizaj
 • 40 Rahovec
 • 18 Prishtinë
 • 14 Istog
 • 11 Suharekë
 • 10 Podujevë
 • 10 Fushë Kosovë
 • 9 Gjakovë
 • 8 Pejë
 • 7 Gllogoc
 • 6 Novobërdë
 • 4 Viti
 • 4 Gjilan
 • 4 Deçan
 • 4 Klinë
 • 4 Obiliq
 • 3 Kamenicë
 • 3 Lipjan
 • 3 Skënderaj
 • 3 Hani i Elezit
 • 2 Dragash
 • 2 Prizren
 • 2 Malishevë
 • 2 Mitrovicë Veriore
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Shtime
 • 1 Mamushë
 • 1 Graçanicë
 • 1 Kllokot
 • 0 Vushtrri
 • 0 Kaçanik
 • 0 Leposaviq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Ranillug
 • 0 Parteshë

Të dhënat janë për datën: 24.10.2016
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

783

 • 97 Prishtinë
 • 86 Graçanicë
 • 67 Pejë
 • 57 Gjakovë
 • 57 Gjilan
 • 53 Ferizaj
 • 39 Prizren
 • 36 Podujevë
 • 26 Lipjan
 • 26 Suharekë
 • 23 Istog
 • 20 Klinë
 • 20 Viti
 • 19 Vushtrri
 • 16 Obiliq
 • 15 Malishevë
 • 15 Novobërdë
 • 14 Deçan
 • 12 Kamenicë
 • 11 Skënderaj
 • 10 Gllogoc
 • 10 Mitrovicë
 • 10 Shtime
 • 8 Dragash
 • 7 Shtërpce
 • 6 Rahovec
 • 5 Parteshë
 • 4 Fushë Kosovë
 • 4 Hani i Elezit
 • 4 Kaçanik
 • 3 Ranillug
 • 2 Mitrovicë Veriore
 • 1 Junik
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë
 • 0 Kllokot

Të dhënat janë për datën: 24.10.2016
SHITBLERJET E APROVUARA

47

 • 24 Rahovec
 • 12 Ferizaj
 • 3 Suharekë
 • 2 Istog
 • 2 Pejë
 • 2 Prishtinë
 • 1 Deçan
 • 1 Gjakovë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Dragash
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Skënderaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 24.10.2016
HIPOTEKA TË APROVUARA

23

 • 7 Istog
 • 4 Ferizaj
 • 2 Fushë Kosovë
 • 2 Lipjan
 • 2 Pejë
 • 2 Podujevë
 • 1 Gllogoc
 • 1 Graçanicë
 • 1 Shtime
 • 1 Skënderaj
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Prizren
 • 0 Prishtinë
 • 0 Suharekë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 24.10.2016

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,093,210

Të dhënat janë deri më datë: 24.10.2016
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

18,728

Të dhënat janë deri më datë: 24.10.2016
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

42,183

Të dhënat janë deri më datë: 24.10.2016
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

507,780

MESHKUJ: 74.5% FEMRA: 15.4% TË PANJOHUR: 10.2% Të dhënat janë deri më datë: 24.10.2016

Lëndë të aprovuara më datë: 24.10.2016

46
Ferizaj
46
40
Rahovec
40
18
Prishtinë
18
14
Istog
14
11
Suharekë
11
10
Podujevë
10
10
Fushë Kosovë
10
9
Gjakovë
9
8
Pejë
8
7
Gllogoc
7
6
Novobërdë
6
4
Obiliq
4
4
Viti
4
4
Deçan
4
4
Gjilan
4
4
Klinë
4
3
Kamenicë
3
3
Lipjan
3
3
Skënderaj
3
3
Hani i Elezit
3
2
Mitrovicë Veriore
2
2
Prizren
2
2
Malishevë
2
2
Dragash
2
1
Graçanicë
1