booked.net
LËNDË TË APROVUARA

305

 • 53 Ferizaj
 • 50 Novobërdë
 • 38 Prishtinë
 • 22 Gjakovë
 • 21 Gjilan
 • 17 Viti
 • 12 Obiliq
 • 11 Pejë
 • 11 Podujevë
 • 11 Graçanicë
 • 10 Suharekë
 • 7 Prizren
 • 5 Vushtrri
 • 5 Kaçanik
 • 5 Mitrovicë
 • 5 Lipjan
 • 3 Gllogoc
 • 3 Fushë Kosovë
 • 3 Shtime
 • 2 Klinë
 • 2 Kamenicë
 • 2 Rahovec
 • 2 Skënderaj
 • 1 Dragash
 • 1 Istog
 • 1 Malishevë
 • 1 Ranillug
 • 1 Mitrovicë Veriore
 • 0 Deçan
 • 0 Leposaviq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit

Të dhënat janë për datën: 15-11-2018
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

349

 • 49 Prishtinë
 • 41 Ferizaj
 • 33 Gjilan
 • 27 Gjakovë
 • 21 Lipjan
 • 20 Pejë
 • 15 Istog
 • 15 Prizren
 • 14 Gllogoc
 • 13 Kaçanik
 • 13 Suharekë
 • 10 Rahovec
 • 8 Podujevë
 • 8 Novobërdë
 • 7 Klinë
 • 7 Skënderaj
 • 7 Obiliq
 • 6 Viti
 • 6 Mitrovicë
 • 5 Vushtrri
 • 5 Shtime
 • 4 Kamenicë
 • 4 Fushë Kosovë
 • 2 Deçan
 • 2 Malishevë
 • 2 Mitrovicë Veriore
 • 1 Dragash
 • 1 Shtërpce
 • 1 Graçanicë
 • 1 Parteshë
 • 1 Hani i Elezit
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot

Të dhënat janë për datën: 15-11-2018
SHITBLERJET E APROVUARA

110

 • 36 Novobërdë
 • 24 Ferizaj
 • 11 Prishtinë
 • 6 Gjilan
 • 6 Obiliq
 • 5 Pejë
 • 4 Gjakovë
 • 3 Podujevë
 • 2 Viti
 • 2 Kaçanik
 • 2 Mitrovicë
 • 2 Prizren
 • 1 Vushtrri
 • 1 Rahovec
 • 1 Skënderaj
 • 1 Suharekë
 • 1 Fushë Kosovë
 • 1 Graçanicë
 • 1 Mitrovicë Veriore
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Malishevë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit

Të dhënat janë për datën: 15-11-2018
HIPOTEKA TË APROVUARA

11

 • 5 Prishtinë
 • 2 Gjilan
 • 2 Pejë
 • 1 Rahovec
 • 1 Graçanicë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Ferizaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 15-11-2018
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,122,930


Të dhënat deri më: 15-11-2018
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,990


Të dhënat deri më: 15-11-2018
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

59,503


Të dhënat deri më: 15-11-2018
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

533,137

MESHKUJ: 431,818 (81,00 %), FEMRA: 90,647 (17,00 %)
PERSONA JURIDIK: 10,672 (2,00 %)

Të dhënat deri më: 15-11-2018
|