booked.net
LËNDË TË APROVUARA

225

 • 23 Prizren
 • 19 Prishtinë
 • 17 Lipjan
 • 17 Ferizaj
 • 14 Mitrovicë
 • 13 Viti
 • 13 Pejë
 • 11 Vushtrri
 • 10 Rahovec
 • 9 Gjilan
 • 8 Klinë
 • 8 Ranillug
 • 7 Graçanicë
 • 6 Podujevë
 • 6 Obiliq
 • 5 Gjakovë
 • 5 Istog
 • 5 Suharekë
 • 5 Fushë Kosovë
 • 5 Junik
 • 4 Kllokot
 • 3 Malishevë
 • 3 Hani i Elezit
 • 2 Deçan
 • 2 Kaçanik
 • 2 Skënderaj
 • 2 Novobërdë
 • 1 Shtërpce
 • 0 Gllogoc
 • 0 Dragash
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë
 • 0 Parteshë
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18-07-2019
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

393

 • 50 Pejë
 • 44 Prishtinë
 • 36 Ferizaj
 • 31 Gjilan
 • 30 Prizren
 • 18 Viti
 • 16 Istog
 • 12 Gjakovë
 • 12 Lipjan
 • 12 Podujevë
 • 12 Suharekë
 • 10 Klinë
 • 10 Skënderaj
 • 9 Gllogoc
 • 9 Mitrovicë
 • 8 Vushtrri
 • 8 Kaçanik
 • 7 Shtime
 • 6 Kamenicë
 • 6 Rahovec
 • 6 Novobërdë
 • 5 Malishevë
 • 5 Fushë Kosovë
 • 4 Deçan
 • 4 Dragash
 • 4 Shtërpce
 • 4 Ranillug
 • 4 Hani i Elezit
 • 3 Obiliq
 • 3 Parteshë
 • 2 Junik
 • 2 Kllokot
 • 1 Mitrovicë Veriore
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë

Të dhënat janë për datën: 18-07-2019
SHITBLERJET E APROVUARA

53

 • 7 Lipjan
 • 7 Ferizaj
 • 4 Mitrovicë
 • 4 Prishtinë
 • 4 Suharekë
 • 4 Fushë Kosovë
 • 3 Gjilan
 • 3 Gjakovë
 • 3 Klinë
 • 3 Podujevë
 • 2 Viti
 • 2 Vushtrri
 • 1 Deçan
 • 1 Istog
 • 1 Kaçanik
 • 1 Skënderaj
 • 1 Novobërdë
 • 1 Obiliq
 • 1 Graçanicë
 • 0 Gllogoc
 • 0 Dragash
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Pejë
 • 0 Prizren
 • 0 Malishevë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18-07-2019
HIPOTEKA TË APROVUARA

10

 • 5 Pejë
 • 1 Prizren
 • 1 Prishtinë
 • 1 Ferizaj
 • 1 Malishevë
 • 1 Junik
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18-07-2019
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,132,469


Të dhënat deri më: 18-07-2019
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

20,279


Të dhënat deri më: 18-07-2019
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

66,033


Të dhënat deri më: 18-07-2019
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

540,536

MESHKUJ: 436,606 (80,77 %), FEMRA: 93,168 (17,24 %)
PERSONA JURIDIK: 10,762 (1,99 %)

Të dhënat deri më: 18-07-2019
|