LËNDË TË APROVUARA

264

 • 38 Prishtinë
 • 26 Ferizaj
 • 23 Kaçanik
 • 20 Gjakovë
 • 16 Gjilan
 • 16 Prizren
 • 13 Istog
 • 13 Pejë
 • 12 Fushë Kosovë
 • 11 Graçanicë
 • 9 Gllogoc
 • 7 Vushtrri
 • 7 Kamenicë
 • 7 Mitrovicë
 • 6 Viti
 • 5 Podujevë
 • 5 Skënderaj
 • 5 Suharekë
 • 4 Rahovec
 • 4 Shtime
 • 4 Ranillug
 • 3 Deçan
 • 3 Lipjan
 • 2 Kllokot
 • 1 Klinë
 • 1 Malishevë
 • 1 Novobërdë
 • 1 Parteshë
 • 1 Mitrovicë Veriore
 • 0 Dragash
 • 0 Leposaviq
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Hani i Elezit

Të dhënat janë për datën: 23.05.2017
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

646

 • 91 Prishtinë
 • 72 Ferizaj
 • 70 Pejë
 • 65 Gjakovë
 • 39 Lipjan
 • 36 Podujevë
 • 24 Gjilan
 • 23 Graçanicë
 • 21 Prizren
 • 19 Klinë
 • 18 Istog
 • 14 Fushë Kosovë
 • 14 Skënderaj
 • 13 Mitrovicë
 • 13 Viti
 • 12 Novobërdë
 • 12 Vushtrri
 • 10 Kaçanik
 • 10 Suharekë
 • 8 Shtime
 • 7 Malishevë
 • 6 Mitrovicë Veriore
 • 6 Obiliq
 • 6 Ranillug
 • 5 Deçan
 • 5 Gllogoc
 • 5 Rahovec
 • 4 Hani i Elezit
 • 4 Junik
 • 4 Kamenicë
 • 3 Dragash
 • 3 Shtërpce
 • 2 Kllokot
 • 2 Parteshë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë

Të dhënat janë për datën: 23.05.2017
SHITBLERJET E APROVUARA

44

 • 9 Prishtinë
 • 8 Ferizaj
 • 4 Prizren
 • 2 Gjakovë
 • 2 Gjilan
 • 2 Istog
 • 2 Kaçanik
 • 1 Deçan
 • 1 Graçanicë
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Suharekë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Dragash
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Pejë
 • 0 Podujevë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 23.05.2017
HIPOTEKA TË APROVUARA

28

 • 10 Gjilan
 • 5 Prishtinë
 • 2 Istog
 • 2 Kaçanik
 • 2 Lipjan
 • 2 Pejë
 • 1 Gllogoc
 • 1 Podujevë
 • 1 Prizren
 • 1 Shtime
 • 1 Suharekë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Skënderaj
 • 0 Ferizaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 23.05.2017

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,102,856

Të dhënat janë deri më datë: 23.05.2017
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,285

Të dhënat janë deri më datë: 23.05.2017
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

47,004

Të dhënat janë deri më datë: 23.05.2017
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

514,111

MESHKUJ: 75.8% FEMRA: 15.1% TË PANJOHUR: 9% Të dhënat janë deri më datë: 23.05.2017

Lëndë të aprovuara më datë: 23.05.2017

38
Prishtinë
38
26
Ferizaj
26
23
Kaçanik
23
20
Gjakovë
20
16
Gjilan
16
16
Prizren
16
13
Pejë
13
13
Istog
13
12
Fushë Kosovë
12
11
Graçanicë
11
9
Gllogoc
9
7
Kamenicë
7
7
Mitrovicë
7
7
Vushtrri
7
6
Viti
6
5
Podujevë
5
5
Skënderaj
5
5
Suharekë
5
4
Rahovec
4
4
Ranillug
4
4
Shtime
4
3
Lipjan
3
3
Deçan
3
2
Kllokot
2
1
Malishevë
1