LËNDË TË APROVUARA

247

 • 27 Vushtrri
 • 26 Prizren
 • 25 Prishtinë
 • 21 Gjakovë
 • 19 Kaçanik
 • 15 Pejë
 • 13 Gjilan
 • 13 Lipjan
 • 13 Graçanicë
 • 9 Ferizaj
 • 8 Gllogoc
 • 8 Mitrovicë
 • 8 Suharekë
 • 7 Mitrovicë Veriore
 • 6 Viti
 • 5 Skënderaj
 • 4 Klinë
 • 4 Rahovec
 • 3 Podujevë
 • 3 Fushë Kosovë
 • 3 Shtime
 • 2 Dragash
 • 2 Novobërdë
 • 2 Hani i Elezit
 • 1 Obiliq
 • 0 Deçan
 • 0 Istog
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Malishevë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë

Të dhënat janë për datën: 23.06.2017
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

465

 • 71 Prishtinë
 • 52 Ferizaj
 • 47 Pejë
 • 37 Gjakovë
 • 29 Gjilan
 • 19 Prizren
 • 18 Istog
 • 18 Skënderaj
 • 18 Suharekë
 • 17 Klinë
 • 16 Lipjan
 • 12 Mitrovicë
 • 12 Viti
 • 12 Vushtrri
 • 11 Graçanicë
 • 10 Fushë Kosovë
 • 10 Podujevë
 • 9 Kaçanik
 • 9 Rahovec
 • 6 Malishevë
 • 5 Shtime
 • 4 Kamenicë
 • 4 Novobërdë
 • 3 Deçan
 • 3 Hani i Elezit
 • 3 Mitrovicë Veriore
 • 3 Obiliq
 • 2 Dragash
 • 2 Kllokot
 • 1 Gllogoc
 • 1 Junik
 • 1 Shtërpce
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Parteshë

Të dhënat janë për datën: 23.06.2017
SHITBLERJET E APROVUARA

54

 • 7 Vushtrri
 • 6 Graçanicë
 • 5 Gjakovë
 • 5 Prizren
 • 4 Gjilan
 • 3 Ferizaj
 • 3 Prishtinë
 • 2 Kaçanik
 • 2 Klinë
 • 2 Lipjan
 • 2 Suharekë
 • 1 Hani i Elezit
 • 1 Obiliq
 • 1 Podujevë
 • 1 Viti
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Pejë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 23.06.2017
HIPOTEKA TË APROVUARA

18

 • 8 Pejë
 • 3 Prishtinë
 • 2 Gjilan
 • 1 Graçanicë
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Mitrovicë Veriore
 • 1 Rahovec
 • 1 Vushtrri
 • 0 Viti
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Ferizaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit

Të dhënat janë për datën: 23.06.2017

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,104,264

Të dhënat janë deri më datë: 23.06.2017
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,327

Të dhënat janë deri më datë: 23.06.2017
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

47,724

Të dhënat janë deri më datë: 23.06.2017
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

514,978

MESHKUJ: 75.8% FEMRA: 15.2% TË PANJOHUR: 9% Të dhënat janë deri më datë: 23.06.2017

Lëndë të aprovuara më datë: 23.06.2017

27
Vushtrri
27
26
Prizren
26
25
Prishtinë
25
21
Gjakovë
21
19
Kaçanik
19
15
Pejë
15
13
Lipjan
13
13
Graçanicë
13
13
Gjilan
13
9
Ferizaj
9
8
Gllogoc
8
8
Mitrovicë
8
8
Suharekë
8
7
Mitrovicë Veriore
7
6
Viti
6
5
Skënderaj
5
4
Rahovec
4
4
Klinë
4
3
Fushë Kosovë
3
3
Podujevë
3
3
Shtime
3
2
Dragash
2
2
Novobërdë
2
2
Hani i Elezit
2
1
Obiliq
1