LËNDË TË APROVUARA

337

 • 55 Pejë
 • 42 Ferizaj
 • 31 Gjilan
 • 21 Gjakovë
 • 20 Vushtrri
 • 16 Kamenicë
 • 16 Mitrovicë
 • 16 Prizren
 • 11 Suharekë
 • 10 Kaçanik
 • 10 Lipjan
 • 9 Viti
 • 9 Dragash
 • 9 Prishtinë
 • 9 Novobërdë
 • 9 Graçanicë
 • 8 Gllogoc
 • 7 Fushë Kosovë
 • 5 Istog
 • 5 Skënderaj
 • 4 Rahovec
 • 3 Deçan
 • 3 Shtime
 • 3 Mamushë
 • 2 Parteshë
 • 1 Malishevë
 • 1 Junik
 • 1 Hani i Elezit
 • 1 Mitrovicë Veriore
 • 0 Klinë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Podujevë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot

Të dhënat janë për datën: 22.09.2017
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

683

 • 67 Obiliq
 • 63 Pejë
 • 62 Prishtinë
 • 58 Gjakovë
 • 57 Gjilan
 • 42 Ferizaj
 • 27 Graçanicë
 • 27 Istog
 • 27 Prizren
 • 22 Kaçanik
 • 19 Shtime
 • 19 Viti
 • 17 Fushë Kosovë
 • 16 Lipjan
 • 16 Skënderaj
 • 15 Podujevë
 • 14 Klinë
 • 12 Dragash
 • 12 Gllogoc
 • 12 Rahovec
 • 11 Vushtrri
 • 10 Deçan
 • 10 Suharekë
 • 7 Malishevë
 • 6 Novobërdë
 • 6 Ranillug
 • 6 Shtërpce
 • 5 Kamenicë
 • 4 Hani i Elezit
 • 4 Kllokot
 • 4 Mitrovicë
 • 4 Mitrovicë Veriore
 • 1 Junik
 • 1 Parteshë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë

Të dhënat janë për datën: 22.09.2017
SHITBLERJET E APROVUARA

117

 • 24 Pejë
 • 15 Gjilan
 • 14 Ferizaj
 • 9 Mitrovicë
 • 8 Kamenicë
 • 5 Gllogoc
 • 4 Lipjan
 • 3 Gjakovë
 • 3 Prizren
 • 2 Dragash
 • 2 Istog
 • 2 Mamushë
 • 2 Prishtinë
 • 2 Vushtrri
 • 1 Graçanicë
 • 1 Kaçanik
 • 1 Malishevë
 • 1 Novobërdë
 • 1 Shtime
 • 1 Skënderaj
 • 1 Suharekë
 • 0 Viti
 • 0 Deçan
 • 0 Klinë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 22.09.2017
HIPOTEKA TË APROVUARA

10

 • 3 Pejë
 • 2 Istog
 • 2 Mitrovicë
 • 1 Ferizaj
 • 1 Gjakovë
 • 1 Prishtinë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 22.09.2017

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,108,260

Të dhënat janë deri më datë: 22.09.2017
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,485

Të dhënat janë deri më datë: 22.09.2017
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

50,275

Të dhënat janë deri më datë: 22.09.2017
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

518,181

MESHKUJ: 75.8% FEMRA: 15.3% TË PANJOHUR: 8.9% Të dhënat janë deri më datë: 22.09.2017

Lëndë të aprovuara më datë: 22.09.2017

55
Pejë
55
42
Ferizaj
42
31
Gjilan
31
21
Gjakovë
21
20
Vushtrri
20
16
Prizren
16
16
Kamenicë
16
16
Mitrovicë
16
11
Suharekë
11
10
Lipjan
10
10
Kaçanik
10
9
Graçanicë
9
9
Dragash
9
9
Viti
9
9
Prishtinë
9
9
Novobërdë
9
8
Gllogoc
8
7
Fushë Kosovë
7
5
Istog
5
5
Skënderaj
5
4
Rahovec
4
3
Shtime
3
3
Mamushë
3
3
Deçan
3
2
Parteshë
2