booked.net
LËNDË TË APROVUARA

294

 • 61 Prizren
 • 25 Gjakovë
 • 21 Fushë Kosovë
 • 18 Rahovec
 • 16 Podujevë
 • 15 Gjilan
 • 15 Prishtinë
 • 14 Skënderaj
 • 13 Graçanicë
 • 12 Istog
 • 12 Obiliq
 • 11 Mitrovicë
 • 9 Ferizaj
 • 7 Lipjan
 • 7 Pejë
 • 7 Suharekë
 • 5 Novobërdë
 • 5 Shtime
 • 4 Vushtrri
 • 3 Viti
 • 3 Kamenicë
 • 2 Deçan
 • 2 Kaçanik
 • 2 Malishevë
 • 2 Mitrovicë Veriore
 • 1 Shtërpce
 • 1 Zveçan
 • 1 Ranillug
 • 0 Gllogoc
 • 0 Dragash
 • 0 Klinë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit

Të dhënat janë për datën: 18-01-2019
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

357

 • 48 Prishtinë
 • 30 Pejë
 • 22 Gjilan
 • 22 Skënderaj
 • 20 Ferizaj
 • 19 Gjakovë
 • 17 Gllogoc
 • 16 Podujevë
 • 14 Rahovec
 • 14 Obiliq
 • 12 Istog
 • 12 Suharekë
 • 12 Graçanicë
 • 10 Lipjan
 • 9 Deçan
 • 9 Shtime
 • 7 Vushtrri
 • 7 Mitrovicë
 • 7 Novobërdë
 • 7 Fushë Kosovë
 • 6 Kamenicë
 • 6 Prizren
 • 6 Malishevë
 • 4 Viti
 • 4 Kaçanik
 • 4 Klinë
 • 3 Dragash
 • 3 Shtërpce
 • 3 Mitrovicë Veriore
 • 2 Mamushë
 • 1 Zveçan
 • 1 Junik
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit

Të dhënat janë për datën: 18-01-2019
SHITBLERJET E APROVUARA

98

 • 33 Prizren
 • 11 Rahovec
 • 6 Gjakovë
 • 6 Podujevë
 • 6 Fushë Kosovë
 • 5 Mitrovicë
 • 5 Prishtinë
 • 5 Skënderaj
 • 4 Istog
 • 4 Obiliq
 • 3 Gjilan
 • 2 Vushtrri
 • 2 Ferizaj
 • 2 Shtime
 • 1 Viti
 • 1 Lipjan
 • 1 Pejë
 • 1 Malishevë
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Suharekë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18-01-2019
HIPOTEKA TË APROVUARA

16

 • 8 Fushë Kosovë
 • 3 Pejë
 • 1 Vushtrri
 • 1 Gjilan
 • 1 Kamenicë
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Suharekë
 • 0 Viti
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Prishtinë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Ferizaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18-01-2019
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,125,151


Të dhënat deri më: 18-01-2019
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

20,083


Të dhënat deri më: 18-01-2019
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

60,478


Të dhënat deri më: 18-01-2019
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

535,080

MESHKUJ: 433,081 (80,94 %), FEMRA: 91,313 (17,07 %)
PERSONA JURIDIK: 10,686 (2,00 %)

Të dhënat deri më: 18-01-2019
|