LËNDË TË APROVUARA

226

 • 32 Prishtinë
 • 23 Ferizaj
 • 18 Gjilan
 • 17 Fushë Kosovë
 • 13 Mitrovicë
 • 13 Pejë
 • 11 Graçanicë
 • 10 Suharekë
 • 8 Prizren
 • 7 Deçan
 • 7 Gjakovë
 • 7 Podujevë
 • 5 Viti
 • 5 Vushtrri
 • 5 Dragash
 • 5 Kamenicë
 • 5 Lipjan
 • 5 Shtime
 • 4 Gllogoc
 • 4 Klinë
 • 4 Malishevë
 • 4 Parteshë
 • 3 Istog
 • 3 Skënderaj
 • 3 Obiliq
 • 2 Kaçanik
 • 1 Rahovec
 • 1 Novobërdë
 • 1 Kllokot
 • 0 Leposaviq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 15.08.2017
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

880

 • 104 Prishtinë
 • 79 Ferizaj
 • 79 Pejë
 • 59 Gjakovë
 • 58 Gjilan
 • 38 Viti
 • 37 Lipjan
 • 33 Prizren
 • 32 Fushë Kosovë
 • 32 Istog
 • 31 Suharekë
 • 30 Podujevë
 • 27 Klinë
 • 27 Skënderaj
 • 26 Rahovec
 • 25 Kaçanik
 • 24 Mitrovicë
 • 21 Dragash
 • 15 Deçan
 • 15 Shtime
 • 14 Novobërdë
 • 13 Malishevë
 • 13 Obiliq
 • 11 Vushtrri
 • 10 Graçanicë
 • 8 Gllogoc
 • 7 Shtërpce
 • 3 Junik
 • 2 Kamenicë
 • 2 Kllokot
 • 1 Hani i Elezit
 • 1 Mamushë
 • 1 Parteshë
 • 1 Ranillug
 • 1 Zubin Potok
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zveçan
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 15.08.2017
SHITBLERJET E APROVUARA

56

 • 11 Prishtinë
 • 7 Ferizaj
 • 3 Gjilan
 • 3 Podujevë
 • 2 Dragash
 • 2 Gjakovë
 • 2 Mitrovicë
 • 2 Pejë
 • 1 Novobërdë
 • 1 Shtime
 • 1 Viti
 • 1 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Prizren
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Malishevë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 15.08.2017
HIPOTEKA TË APROVUARA

11

 • 5 Prishtinë
 • 2 Kamenicë
 • 1 Ferizaj
 • 1 Gjakovë
 • 1 Malishevë
 • 1 Rahovec
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Pejë
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 15.08.2017

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,106,400

Të dhënat janë deri më datë: 15.08.2017
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,436

Të dhënat janë deri më datë: 15.08.2017
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

49,704

Të dhënat janë deri më datë: 15.08.2017
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

516,491

MESHKUJ: 75.8% FEMRA: 15.2% TË PANJOHUR: 9% Të dhënat janë deri më datë: 15.08.2017

Lëndë të aprovuara më datë: 15.08.2017

32
Prishtinë
32
23
Ferizaj
23
18
Gjilan
18
17
Fushë Kosovë
17
13
Mitrovicë
13
13
Pejë
13
11
Graçanicë
11
10
Suharekë
10
8
Prizren
8
7
Podujevë
7
7
Gjakovë
7
7
Deçan
7
5
Dragash
5
5
Kamenicë
5
5
Lipjan
5
5
Viti
5
5
Vushtrri
5
5
Shtime
5
4
Malishevë
4
4
Klinë
4
4
Parteshë
4
4
Gllogoc
4
3
Istog
3
3
Obiliq
3
3
Skënderaj
3