booked.net
LËNDË TË APROVUARA

229

 • 47 Prishtinë
 • 21 Gjakovë
 • 18 Gjilan
 • 17 Graçanicë
 • 15 Podujevë
 • 13 Ferizaj
 • 11 Lipjan
 • 9 Rahovec
 • 8 Prizren
 • 8 Shtërpce
 • 6 Klinë
 • 6 Pejë
 • 6 Skënderaj
 • 5 Fushë Kosovë
 • 5 Ranillug
 • 4 Novobërdë
 • 3 Viti
 • 3 Vushtrri
 • 3 Gllogoc
 • 3 Deçan
 • 3 Suharekë
 • 3 Hani i Elezit
 • 2 Istog
 • 2 Mitrovicë
 • 2 Malishevë
 • 2 Mamushë
 • 1 Kaçanik
 • 1 Shtime
 • 1 Kllokot
 • 1 Mitrovicë Veriore
 • 0 Dragash
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Obiliq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Parteshë

Të dhënat janë për datën: 20-06-2018
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

357

 • 49 Prishtinë
 • 29 Gjilan
 • 29 Pejë
 • 27 Prizren
 • 24 Gjakovë
 • 22 Podujevë
 • 15 Viti
 • 15 Istog
 • 11 Vushtrri
 • 11 Skënderaj
 • 11 Suharekë
 • 11 Novobërdë
 • 11 Fushë Kosovë
 • 9 Kaçanik
 • 8 Leposaviq
 • 8 Lipjan
 • 8 Ferizaj
 • 7 Mitrovicë
 • 6 Obiliq
 • 6 Shtime
 • 5 Kamenicë
 • 5 Rahovec
 • 5 Ranillug
 • 3 Gllogoc
 • 3 Deçan
 • 3 Klinë
 • 3 Zveçan
 • 2 Dragash
 • 2 Shtërpce
 • 2 Junik
 • 2 Hani i Elezit
 • 1 Malishevë
 • 1 Zubin Potok
 • 1 Mamushë
 • 1 Kllokot
 • 1 Parteshë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 20-06-2018
SHITBLERJET E APROVUARA

44

 • 14 Prishtinë
 • 5 Podujevë
 • 4 Shtërpce
 • 3 Gjilan
 • 3 Pejë
 • 3 Skënderaj
 • 2 Lipjan
 • 2 Prizren
 • 2 Mamushë
 • 1 Klinë
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Rahovec
 • 1 Suharekë
 • 1 Ferizaj
 • 1 Fushë Kosovë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 20-06-2018
HIPOTEKA TË APROVUARA

11

 • 5 Prishtinë
 • 4 Graçanicë
 • 1 Lipjan
 • 1 Shtime
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Pejë
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Ferizaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 20-06-2018
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,116,211


Të dhënat deri më: 20-06-2018
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,760


Të dhënat deri më: 20-06-2018
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

56,706


Të dhënat deri më: 20-06-2018
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

527,184

MESHKUJ: 427,913 (81,17 %), FEMRA: 88,652 (16,82 %)
PERSONA JURIDIK: 10,619 (2,01 %)

Të dhënat deri më: 20-06-2018
|