booked.net
LËNDË TË APROVUARA

234

 • 31 Ferizaj
 • 20 Gjilan
 • 19 Pejë
 • 16 Prishtinë
 • 15 Graçanicë
 • 13 Lipjan
 • 12 Prizren
 • 12 Shtime
 • 11 Vushtrri
 • 11 Skënderaj
 • 9 Obiliq
 • 8 Gjakovë
 • 6 Mitrovicë Veriore
 • 5 Viti
 • 5 Istog
 • 5 Klinë
 • 5 Mitrovicë
 • 5 Suharekë
 • 5 Novobërdë
 • 5 Shtërpce
 • 4 Kaçanik
 • 3 Gllogoc
 • 3 Rahovec
 • 2 Dragash
 • 2 Podujevë
 • 1 Malishevë
 • 1 Fushë Kosovë
 • 0 Deçan
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit

Të dhënat janë për datën: 18-09-2018
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

560

 • 116 Gjilan
 • 61 Prishtinë
 • 44 Pejë
 • 35 Obiliq
 • 27 Novobërdë
 • 26 Fushë Kosovë
 • 20 Mitrovicë
 • 20 Ferizaj
 • 18 Graçanicë
 • 15 Gllogoc
 • 15 Podujevë
 • 13 Gjakovë
 • 13 Lipjan
 • 13 Prizren
 • 13 Suharekë
 • 12 Kamenicë
 • 11 Deçan
 • 10 Istog
 • 9 Skënderaj
 • 8 Vushtrri
 • 7 Viti
 • 7 Klinë
 • 7 Shtërpce
 • 7 Shtime
 • 6 Kaçanik
 • 5 Dragash
 • 5 Rahovec
 • 4 Malishevë
 • 4 Mitrovicë Veriore
 • 3 Junik
 • 3 Kllokot
 • 1 Zveçan
 • 1 Ranillug
 • 1 Hani i Elezit
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Mamushë
 • 0 Parteshë

Të dhënat janë për datën: 18-09-2018
SHITBLERJET E APROVUARA

48

 • 7 Prishtinë
 • 6 Skënderaj
 • 6 Obiliq
 • 5 Gjilan
 • 5 Graçanicë
 • 4 Shtime
 • 3 Novobërdë
 • 2 Pejë
 • 2 Prizren
 • 2 Suharekë
 • 1 Viti
 • 1 Vushtrri
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Lipjan
 • 1 Ferizaj
 • 1 Shtërpce
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Malishevë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18-09-2018
HIPOTEKA TË APROVUARA

8

 • 4 Pejë
 • 2 Gjakovë
 • 1 Ferizaj
 • 1 Shtime
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Prishtinë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 18-09-2018
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,120,124


Të dhënat deri më: 18-09-2018
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,884


Të dhënat deri më: 18-09-2018
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

58,416


Të dhënat deri më: 18-09-2018
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

530,603

MESHKUJ: 430,111 (81,06 %), FEMRA: 89,846 (16,93 %)
PERSONA JURIDIK: 10,646 (2,01 %)

Të dhënat deri më: 18-09-2018
|