booked.net
LËNDË TË APROVUARA

261

 • 33 Prizren
 • 32 Ferizaj
 • 27 Pejë
 • 20 Graçanicë
 • 19 Lipjan
 • 17 Rahovec
 • 14 Gjilan
 • 14 Suharekë
 • 11 Viti
 • 10 Vushtrri
 • 10 Prishtinë
 • 9 Klinë
 • 8 Istog
 • 7 Gjakovë
 • 6 Mitrovicë
 • 5 Novobërdë
 • 3 Obiliq
 • 3 Parteshë
 • 2 Gllogoc
 • 2 Deçan
 • 2 Fushë Kosovë
 • 1 Dragash
 • 1 Leposaviq
 • 1 Malishevë
 • 1 Shtërpce
 • 1 Junik
 • 1 Hani i Elezit
 • 1 Mitrovicë Veriore
 • 0 Kaçanik
 • 0 Kamenicë
 • 0 Podujevë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot

Të dhënat janë për datën: 21-05-2019
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

389

 • 68 Gjilan
 • 57 Prishtinë
 • 30 Rahovec
 • 28 Pejë
 • 19 Prizren
 • 16 Gjakovë
 • 16 Ferizaj
 • 12 Podujevë
 • 12 Fushë Kosovë
 • 11 Istog
 • 11 Lipjan
 • 11 Obiliq
 • 10 Gllogoc
 • 9 Viti
 • 9 Mitrovicë
 • 8 Skënderaj
 • 8 Suharekë
 • 8 Novobërdë
 • 6 Kaçanik
 • 5 Klinë
 • 5 Kamenicë
 • 5 Shtime
 • 5 Hani i Elezit
 • 4 Kllokot
 • 3 Deçan
 • 3 Mamushë
 • 2 Vushtrri
 • 2 Malishevë
 • 2 Shtërpce
 • 1 Leposaviq
 • 1 Junik
 • 1 Parteshë
 • 1 Mitrovicë Veriore
 • 0 Dragash
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug

Të dhënat janë për datën: 21-05-2019
SHITBLERJET E APROVUARA

80

 • 13 Prizren
 • 12 Ferizaj
 • 11 Lipjan
 • 8 Graçanicë
 • 6 Pejë
 • 4 Rahovec
 • 4 Novobërdë
 • 3 Gjilan
 • 3 Istog
 • 3 Prishtinë
 • 3 Suharekë
 • 2 Viti
 • 2 Vushtrri
 • 2 Gjakovë
 • 2 Mitrovicë
 • 1 Gllogoc
 • 1 Leposaviq
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Podujevë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 21-05-2019
HIPOTEKA TË APROVUARA

10

 • 4 Pejë
 • 2 Vushtrri
 • 1 Deçan
 • 1 Prizren
 • 1 Suharekë
 • 1 Graçanicë
 • 0 Viti
 • 0 Gllogoc
 • 0 Gjilan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Prishtinë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Ferizaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 21-05-2019
NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,129,864


Të dhënat deri më: 21-05-2019
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

20,231


Të dhënat deri më: 21-05-2019
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

64,077


Të dhënat deri më: 21-05-2019
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

538,857

MESHKUJ: 435,584 (80,83 %), FEMRA: 92,518 (17,17 %)
PERSONA JURIDIK: 10,755 (2,00 %)

Të dhënat deri më: 21-05-2019
|