LËNDË TË APROVUARA

232

 • 36 Prizren
 • 24 Ferizaj
 • 19 Gjilan
 • 16 Vushtrri
 • 14 Pejë
 • 14 Prishtinë
 • 10 Viti
 • 10 Gjakovë
 • 10 Podujevë
 • 9 Istog
 • 8 Lipjan
 • 8 Fushë Kosovë
 • 7 Gllogoc
 • 5 Deçan
 • 5 Skënderaj
 • 4 Mitrovicë
 • 4 Rahovec
 • 4 Suharekë
 • 4 Novobërdë
 • 4 Obiliq
 • 4 Graçanicë
 • 4 Mitrovicë Veriore
 • 3 Klinë
 • 2 Kaçanik
 • 2 Malishevë
 • 1 Shtërpce
 • 1 Shtime
 • 0 Dragash
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit

Të dhënat janë për datën: 02.12.2016
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

642

 • 97 Ferizaj
 • 84 Prishtinë
 • 53 Pejë
 • 38 Gjakovë
 • 38 Gjilan
 • 34 Prizren
 • 27 Graçanicë
 • 26 Podujevë
 • 23 Suharekë
 • 22 Mitrovicë
 • 18 Kaçanik
 • 17 Rahovec
 • 17 Vushtrri
 • 14 Istog
 • 14 Lipjan
 • 13 Malishevë
 • 13 Shtime
 • 13 Skënderaj
 • 10 Viti
 • 9 Klinë
 • 8 Kamenicë
 • 8 Novobërdë
 • 8 Obiliq
 • 7 Deçan
 • 6 Gllogoc
 • 6 Hani i Elezit
 • 4 Fushë Kosovë
 • 4 Shtërpce
 • 3 Kllokot
 • 3 Parteshë
 • 2 Dragash
 • 2 Mamushë
 • 1 Ranillug
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 02.12.2016
SHITBLERJET E APROVUARA

44

 • 10 Prizren
 • 8 Istog
 • 4 Ferizaj
 • 4 Gjilan
 • 4 Prishtinë
 • 4 Vushtrri
 • 2 Deçan
 • 2 Obiliq
 • 1 Gjakovë
 • 1 Lipjan
 • 1 Podujevë
 • 1 Rahovec
 • 1 Skënderaj
 • 1 Suharekë
 • 0 Viti
 • 0 Gllogoc
 • 0 Dragash
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Mitrovicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Pejë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 02.12.2016
HIPOTEKA TË APROVUARA

11

 • 2 Ferizaj
 • 2 Prishtinë
 • 2 Prizren
 • 1 Gjilan
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Podujevë
 • 1 Rahovec
 • 1 Vushtrri
 • 0 Viti
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Pejë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Suharekë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 02.12.2016

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,095,031

Të dhënat janë deri më datë: 02.12.2016
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

18,794

Të dhënat janë deri më datë: 02.12.2016
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

43,465

Të dhënat janë deri më datë: 02.12.2016
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

508,905

MESHKUJ: 74.5% FEMRA: 15.4% TË PANJOHUR: 10.1% Të dhënat janë deri më datë: 02.12.2016

Lëndë të aprovuara më datë: 02.12.2016

36
Prizren
36
24
Ferizaj
24
19
Gjilan
19
16
Vushtrri
16
14
Prishtinë
14
14
Pejë
14
10
Podujevë
10
10
Gjakovë
10
10
Viti
10
9
Istog
9
8
Fushë Kosovë
8
8
Lipjan
8
7
Gllogoc
7
5
Deçan
5
5
Skënderaj
5
4
Suharekë
4
4
Rahovec
4
4
Graçanicë
4
4
Mitrovicë
4
4
Mitrovicë Veriore
4
4
Novobërdë
4
4
Obiliq
4
3
Klinë
3
2
Malishevë
2
2
Kaçanik
2