LËNDË TË APROVUARA

278

 • 30 Pejë
 • 25 Shtërpce
 • 23 Prishtinë
 • 20 Prizren
 • 18 Fushë Kosovë
 • 17 Gjilan
 • 17 Gjakovë
 • 13 Deçan
 • 11 Mitrovicë
 • 11 Lipjan
 • 10 Ferizaj
 • 9 Vushtrri
 • 9 Skënderaj
 • 8 Mitrovicë Veriore
 • 7 Podujevë
 • 7 Suharekë
 • 6 Viti
 • 6 Shtime
 • 5 Gllogoc
 • 5 Graçanicë
 • 4 Obiliq
 • 4 Mamushë
 • 4 Ranillug
 • 3 Parteshë
 • 2 Rahovec
 • 2 Novobërdë
 • 1 Dragash
 • 1 Junik
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Malishevë
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Kllokot
 • 0 Hani i Elezit

Të dhënat janë për datën: 17.01.2018
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

718

 • 104 Prishtinë
 • 69 Ferizaj
 • 64 Pejë
 • 51 Gjakovë
 • 49 Skënderaj
 • 40 Gjilan
 • 37 Podujevë
 • 31 Istog
 • 29 Lipjan
 • 22 Obiliq
 • 21 Vushtrri
 • 17 Suharekë
 • 16 Klinë
 • 16 Shtërpce
 • 14 Ranillug
 • 13 Novobërdë
 • 13 Rahovec
 • 12 Prizren
 • 11 Mamushë
 • 11 Viti
 • 10 Fushë Kosovë
 • 9 Malishevë
 • 8 Gllogoc
 • 8 Graçanicë
 • 8 Mitrovicë
 • 8 Shtime
 • 7 Kamenicë
 • 4 Deçan
 • 4 Hani i Elezit
 • 3 Kllokot
 • 3 Parteshë
 • 2 Dragash
 • 2 Mitrovicë Veriore
 • 1 Junik
 • 1 Zubin Potok
 • 0 Kaçanik
 • 0 Leposaviq
 • 0 Zveçan

Të dhënat janë për datën: 17.01.2018
SHITBLERJET E APROVUARA

91

 • 21 Pejë
 • 12 Shtërpce
 • 8 Gjilan
 • 5 Mitrovicë
 • 4 Viti
 • 3 Deçan
 • 3 Prishtinë
 • 3 Prizren
 • 3 Skënderaj
 • 2 Ferizaj
 • 2 Gjakovë
 • 2 Lipjan
 • 2 Mamushë
 • 2 Obiliq
 • 1 Shtime
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Suharekë
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 17.01.2018
HIPOTEKA TË APROVUARA

17

 • 8 Gjakovë
 • 3 Deçan
 • 2 Suharekë
 • 1 Ferizaj
 • 1 Gjilan
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Pejë
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Lipjan
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Prizren
 • 0 Prishtinë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 17.01.2018

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,113,710

Të dhënat janë deri më datë: 17.01.2018
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,619

Të dhënat janë deri më datë: 17.01.2018
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

53,581

Të dhënat janë deri më datë: 17.01.2018
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

523,225

MESHKUJ: 76.3% FEMRA: 15.4% JURIDIK: 8.4% Të dhënat janë deri më datë: 17.01.2018

Lëndë të aprovuara më datë: 17.01.2018

30
Pejë
30
25
Shtërpce
25
23
Prishtinë
23
20
Prizren
20
18
Fushë Kosovë
18
17
Gjakovë
17
17
Gjilan
17
13
Deçan
13
11
Lipjan
11
11
Mitrovicë
11
10
Ferizaj
10
9
Skënderaj
9
9
Vushtrri
9
8
Mitrovicë Veriore
8
7
Podujevë
7
7
Suharekë
7
6
Viti
6
6
Shtime
6
5
Gllogoc
5
5
Graçanicë
5
4
Mamushë
4
4
Obiliq
4
4
Ranillug
4
3
Parteshë
3
2
Novobërdë
2