LËNDË TË APROVUARA

425

 • 40 Vushtrri
 • 37 Pejë
 • 32 Prizren
 • 31 Prishtinë
 • 27 Viti
 • 24 Gjilan
 • 23 Ferizaj
 • 22 Lipjan
 • 20 Kamenicë
 • 20 Shtërpce
 • 17 Deçan
 • 17 Gjakovë
 • 16 Suharekë
 • 15 Fushë Kosovë
 • 13 Graçanicë
 • 12 Mitrovicë
 • 11 Podujevë
 • 9 Kaçanik
 • 8 Skënderaj
 • 7 Shtime
 • 6 Klinë
 • 5 Gllogoc
 • 5 Kllokot
 • 3 Rahovec
 • 2 Obiliq
 • 1 Leposaviq
 • 1 Mamushë
 • 1 Hani i Elezit
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Ranillug
 • 0 Parteshë
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 17.11.2017
ÇERTIFIKATA TË LËSHUARA

456

 • 77 Prishtinë
 • 47 Pejë
 • 35 Gjakovë
 • 29 Ferizaj
 • 28 Gjilan
 • 23 Lipjan
 • 22 Kaçanik
 • 17 Klinë
 • 17 Prizren
 • 16 Suharekë
 • 16 Vushtrri
 • 14 Fushë Kosovë
 • 12 Istog
 • 11 Skënderaj
 • 9 Mamushë
 • 9 Novobërdë
 • 8 Gllogoc
 • 8 Shtime
 • 7 Graçanicë
 • 6 Mitrovicë
 • 6 Rahovec
 • 6 Viti
 • 5 Mitrovicë Veriore
 • 5 Obiliq
 • 4 Deçan
 • 4 Kllokot
 • 4 Podujevë
 • 3 Junik
 • 3 Malishevë
 • 2 Hani i Elezit
 • 2 Ranillug
 • 1 Dragash
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Parteshë

Të dhënat janë për datën: 17.11.2017
SHITBLERJET E APROVUARA

117

 • 19 Pejë
 • 14 Ferizaj
 • 9 Viti
 • 7 Prizren
 • 5 Gjilan
 • 5 Klinë
 • 4 Lipjan
 • 4 Mitrovicë
 • 4 Prishtinë
 • 4 Shtërpce
 • 4 Suharekë
 • 3 Kaçanik
 • 3 Kamenicë
 • 1 Deçan
 • 1 Gjakovë
 • 1 Gllogoc
 • 1 Leposaviq
 • 1 Mamushë
 • 1 Vushtrri
 • 0 Dragash
 • 0 Istog
 • 0 Rahovec
 • 0 Podujevë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Obiliq
 • 0 Shtime
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 17.11.2017
HIPOTEKA TË APROVUARA

15

 • 4 Lipjan
 • 2 Podujevë
 • 2 Prishtinë
 • 2 Suharekë
 • 1 Gjilan
 • 1 Mitrovicë
 • 1 Obiliq
 • 1 Prizren
 • 1 Shtime
 • 0 Viti
 • 0 Vushtrri
 • 0 Gllogoc
 • 0 Deçan
 • 0 Dragash
 • 0 Gjakovë
 • 0 Istog
 • 0 Kaçanik
 • 0 Klinë
 • 0 Kamenicë
 • 0 Leposaviq
 • 0 Rahovec
 • 0 Pejë
 • 0 Skënderaj
 • 0 Ferizaj
 • 0 Malishevë
 • 0 Novobërdë
 • 0 Fushë Kosovë
 • 0 Shtërpce
 • 0 Zubin Potok
 • 0 Zveçan
 • 0 Junik
 • 0 Mamushë
 • 0 Graçanicë
 • 0 Ranillug
 • 0 Kllokot
 • 0 Parteshë
 • 0 Hani i Elezit
 • 0 Mitrovicë Veriore

Të dhënat janë për datën: 17.11.2017

NUMRI TOTAL I PARCELAVE

2,111,746

Të dhënat janë deri më datë: 17.11.2017
NUMRI TOTAL I NDËRTESAVE

19,570

Të dhënat janë deri më datë: 17.11.2017
NUMRI TOTAL I PJESËVE TË NDËRTESAVE

51,354

Të dhënat janë deri më datë: 17.11.2017
NUMRI TOTAL I PRONARËVE

520,488

MESHKUJ: 76.2% FEMRA: 15.3% TË PANJOHUR: 8.5% Të dhënat janë deri më datë: 17.11.2017

Lëndë të aprovuara më datë: 17.11.2017

40
Vushtrri
40
37
Pejë
37
32
Prizren
32
31
Prishtinë
31
27
Viti
27
24
Gjilan
24
23
Ferizaj
23
22
Lipjan
22
20
Kamenicë
20
20
Shtërpce
20
17
Deçan
17
17
Gjakovë
17
16
Suharekë
16
15
Fushë Kosovë
15
13
Graçanicë
13
12
Mitrovicë
12
11
Podujevë
11
9
Kaçanik
9
8
Skënderaj
8
7
Shtime
7
6
Klinë
6
5
Kllokot
5
5
Gllogoc
5
3
Rahovec
3
2
Obiliq
2